7 maja 2019

Program

 

Ramowy Program Konferencji
PIĄTEK (14.06.2019)
9.00-10.00 Rejestracja uczestników (sala  nr 7, Parter)
10.00-10.30 Uroczyste otwarcie Konferencji (Stara Aula, 2 piętro)
10.30-10.45 Kwadrans muzyczny
10.45-12.00 Panel: Zapobieganie nadużyciom wobec osób starszych w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób Starszych
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.45-14.00  Panel: Przegląd aktualnej polityki krajowej, regionalnej i międzynarodowej
14.00-15.00 Obiad
15.00-16.30 Nadużycia wobec osób starszych-międzynarodowe systemowe rozwiązania.  Część 1- PREWENCJA
16.30-16.45 Przerwa kawowa
17.00-18.00 Wizyta w Krakowskim Centrum Seniora (dla chętnych)
19.00-21.00 Spotkanie dla Gości u Prezydenta Miasta

(wstęp tylko za zaproszeniami)

SOBOTA (15.06 2019)
10.00-11.30 Nadużycia wobec osób starszych-międzynarodowe systemowe rozwiązania. Część 2 -OCHRONA
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Przemoc wobec ludzi starszych-lokalne doświadczenia
13.30-14.30 Obiad
14.30-15.00 Zakonczenie:  Wnioski  I Rekomendacje
15.30-17.30 Spacer po Krakowie z przewodnikiem w jęz. angielskim (dla chętnych)

PROGRAM KONFERENCJI

 

PIĄTEK (14.06.2019)

10.45 -12.00. Panel: Zapobieganie nadużyciom wobec seniorów w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób Starszych

Moderator: Silvia Perel-Levin (Przewodnicząca Komitetu NGO ds. Starzenia się w ONZ, Genewa, Szwajcaria)

Rio Hada, Biuro Wysokiego Komisarze Praw Człowieka, ONZ

Prof. Andrew  Byrnes,  (Uniwersytet w Nowej Południowej Walii, Sydney,  Wydział Prawa, Australia)

Anna Chabiera, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska

 Dr Claudia Mahler (Niemiecki Instytut  Praw Człowieka)

11.45-12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

——————————————————————————

12.30-14.00 Panel: Przegląd aktualnej polityki krajowej, regionalnej i międzynarodowej

The chair:  Susan Somers  (INPEA  President, USA)

 Międzynarodowe organizacje rządowe

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)-Dr Yongjie Yon

Polityki krajowe

China –  Wang Shaozhong (China National Committee on Ageing)

 Poland- Jacek Jarosiński (Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Israel – Prof. Ariela Lowenstein

Australia – Prof. Andrew  Byrnes

Germany – Dr Claudia Mahler

Miedzynarodowe NGO’s

Czerwony Krzyż- lek. med.  Milutin Vracevic

———————————————————————————————————————-

14.00 – 15.00 obiad
———————————————————————————————————————-

15.00-16.30 Nadużycia wobec osób starszych -międzynarodowe systemowe rozwiązania. Część 1- PREWENCJA

Moderator: Prof.Ariela Lowenstein (Centrum Badan Gerontologicznych i Studiów nad Starością Uniwersytet  w Hajfie, Izrael / Europejski reprezentant w INPEA)

 Dr Yongjie Yon, (Światowa Organizacja Zdrowia)

Podejście do zapobiegania przemocy wobec osób starszych w Europie w kontekście zdrowia publicznego: postęp i wyzwania

 Mgr Natasha Todorović, Lek. med. Milutin Vracevic, (Serbski Czerwony Krzyż)

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych poprzez podnoszenie świadomości i kampanie informacyjne

Prof. Ariela Lowenstein, Uniwersytet w Hajfie, Wydział Gerontologii, Izrael

Nadużycia wobec osób starszych jako problem społeczny: innowacyjna polityka i rozwój usług. Doświadczenia izraelskie

Pille Tsopp-Paga  (Centrum Wsparcia Kobiet, Finlandia)

Przemoc wobec kobiet starszych-rozpoznawanie I działania wspierające. Badania w sześciu europejskich krajach

16.15-16.30 Dyskusja

16.30-16.45-Przerwa Kawowa

17.00-18.00 Wizyta w Krakowskim Centrum Seniora (dla zainteresowanych)

19.00 -21.00  Spotkanie dla Gości u Prezydenta Miasta

 (wstęp tylko za zaproszeniami)

===================================================================================

Sobota (15.06.2019)

10.00-11.30- Nadużycia wobec osób starszych-międzynarodowe systemowe rozwiązania. Część 2 -OCHRONA

Moderator: Natasha Todorović, MPH (Serbski Czerwony Krzyż/ INPEA)

Prof. Marie Beaulieu Ph.D. Uniwersytet Sherbrooke, Szkoła Pracy Socjalnej, Kanada

Lepsze zrozumienie potrzeby poszukiwania pomocy przez krzywdzone osoby starsze

Natasha Todorović, MPH (Serbski Czerwony Krzyz)

Nowe mechanizmy ochrony przed nadużyciami wobec osób starszych – studium przypadku w Serbii

Prabhat Kiran Pradhan (ARDS Nepal /Światowe Stowarzyszenie na rzecz Praw Osób Starszych)

Alzheimer, demencja i zdrowie psychiczne: promowanie środowisk wspierających i ochronnych dla osób starszych  w Nepalu

Prof. Beata Bugajska, dr Rafał Iwański  (Uniwersytet Szczeciński, Urząd Miasta Szczecina),

Wsparcie opiekunów osób zależnych jako ochrona przed  zaniedbaniem opiekuńczym- ewaluacja rozwiązań wdrażanych w Szczecinie.

11.15 -11.30 Dyskusja

11.30 -12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Violence against older people-local  experiences

Moderator:  Prof. UP, dr hab. Jolanta Maćkowicz, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, krajowy reprezentant w INPEA)

Prof. Małgorzata Halicka,  dr Anna Szafranek. (Uniwersytet w Białymstoku, POLAND, PWSIiP w Łomży)

Przemoc wobec kobiet w starszym wieku ze strony męża-doświadczenia z regionu podlaskiego

Mgr Małgorzata Łyżwińska-Kustra (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

Zapobieganie nadużyciom wobec starszych –krakowskie doświadczenia

Asp. szt. mgr Barbara Leśniak, Komenda Wojewódzka Policji w  Krakowie

Strategie interwencyjne wobec przemocy domowej – procedura NIebieskiej Karty

 Mgr Magdalena Rutkiewicz (Fundacja Projekt Starsi, Warszawa)

Wykorzystanie dramy w pracy z osobami starszymi doznającymi przemocy

13.15-13.30 Dyskusja

13.30-14.30 Obiad

———————————————————–

14.30-15.00 – Zakończenie: Wnioski i Rekomendacje

15.30 – Spacer po Krakowie z przewodnikiem w jęz. angielskim (dla chętnych)